Foqus Advies wordt vaak gevraagd om mee te denken over procesverbeteringen in recruitment omdat er heel veel (zeer moeilijk) vervulbare vacatures zijn. De vraag naar personeel in de zorg is hoog.  Vrijwel alle zorginstellingen hebben lange lijsten met openstaande vacatures. En daar gaat veel energie in zitten.

Foqus Advies is deskundig in het verbeteren van het instroomproces. We hebben diverse organisaties op weg kunnen helpen met een efficiënte en effectieve inrichting van het recruitmentproces en intensieve wervingscampagnes. En dat helpt bij het vinden en aantrekken van nieuwe medewerkers.

Foqus Advies is effectief in het verbeteren van instroom

Gaandeweg zagen we echter ook een andere trend: de uitstroom is vaak ook groot. In ieder geval groter dan alleen op grond van natuurlijk verloop te verwachten is. Als ‘buitenstaander’ is het soms makkelijker om patronen te zien en te onderkennen. Opvallend vaak zien we hardnekkige instroomvraagstukken op bepaalde afdelingen en specifieke functies die van cruciaal belang zijn.

Binnen Foqus Advies hebben we daarom uitgebreid stilgestaan bij de vraag hoe we oplossingen kunnen bieden voor het ‘binden en boeien’ van medewerkers. Bijvoorbeeld met een instrument waarmee het verloop in kaart gebracht kan worden of een scan om de effectiviteit van een team inzichtelijk te maken. Ook willen we graag een instrument ontwikkelen waarmee we de ontwikkelingsmogelijkheden van een medewerker binnen de functie en bij de werkgever inzichtelijk maken. Het gras bij de buurman lijkt immers altijd groener, maar wellicht blijkt de eigen grasmat met de juiste aandacht toch groener dan gedacht?

Daarom hebben we ons team uitgebreid met een ervaren HR-adviseur uit de zorg: Gerrit Nauta. Hij komt graag in contact met zorginstellingen die aan de slag zijn met het vraagstuk ‘binden en boeien’. Uit ervaring weet Gerrit dat het vaak de wens is om met één oplossing te komen. De praktijk is dat er een pallet aan maatregelen nodig is. Foqus Advies wil daar graag bij helpen. 

Geïnteresseerd in onze blik van buiten?

Gerrit Nauta komt graag een kopje koffie drinken om hierover mee te denken. Bel hem voor een afspraak via 06 1113 1464.