Ga naar de inhoud

Perfecte timing: de formule voor een realistische tijdsplanning

Hoe schat je realistisch in hoelang taken zullen duren?

Hoe ga je om met onzekerheden die het project kunnen vertragen?

Hoe vermijd je het bekende ‘meer beloven, minder leveren’ scenario?

Program Evaluation and Review Technique (PERT) is een methode die verschillende tijdsschattingen combineert om een realistische projectplanning te creëren. PERT neemt niet alleen genoegen met optimistische of pessimistische schattingen. Het verzamelt informatie over de beste, slechtste, en meest waarschijnlijke scenario’s voor elke taak. Door deze cijfers slim te combineren, krijg je een meer gebalanceerde en realistische tijdsinschatting.

Waarom zou je PERT serieus overwegen?

  1. Betere planning: Vermijd luchtkastelen en zorg voor haalbare tijdslijnen.
  2. Risicobeheersing: Anticipeer op mogelijke struikelblokken en minimaliseer verrassingen.
  3. Efficiëntie: Geef jezelf en je team een helder pad om te volgen

De formule…

O = optimistische inschatting

W = waarschijnlijke inschatting

P = Pessimistische inschatting 

O + 4 x W + P = … : 6 = realistische tijdsplanning

Je kunt deze methode gebruiken voor alle activiteiten in je planningsschema of je kunt de PERT- formule gebruiken voor alleen de activiteiten met een hoog risico. Dit zijn activiteiten waarbij er een grote variatie is tussen de optimistische en pessimistische inschatting. De waarde zit niet alleen in de harde uitkomst van de formule. Het gesprek over de verschillende tijdsinschattingen alleen al is waardevol om je project in een tijdspad te plotten.

Meer weten?

Ben je benieuwd welke rol wij kunnen spelen op het gebied van projectmanagement in jouw organisatie? En wil je hierover eens van gedachten wisselen? Neem contact met ons op via info@foqus-advies.nl

Dit artikel is geschreven door Bertine Roorda, adviseur

Wil je meer informatie?

Bertine Adviseur