Ga naar de inhoud

Werken langs protocollen of zelf nadenken

Je kent het vast wel: aan de ene kant moet je als organisatie aan kwaliteitseisen voldoen dus richt je de werkprocessen in met protocollen, checklists en digitale autorisaties. Zo zorg je er immers voor dat risico’s afgedekt worden. Maar aan de andere kant ontstaan er onvoorspelbare situaties en is onze omgeving continu in verandering. Daar heb je geen checklists voor en dat vraagt van iedereen om zelf na te denken.

Systeem is leidend

Het lijkt op gespannen voet te staan met elkaar: die kwaliteitssystemen en zelf nadenken. En het leidt ertoe dat de patiënt/cliënt niet krijgt wat hij of zij nodig heeft. Want is het écht zo dat jouw zorgprofessional om 10.00 uur de administratie in moet voeren als meneer Derksen juist op dat moment even een praatje nodig heeft? En is een systeem ondersteunend als mevrouw Rietveld een paar uur moet wachten op hulp omdat haar digitaal profiel nog niet is geaccordeerd? Als je de tijd neemt om stil te staan en te kijken naar wat er gebeurt, dan zou die zorgprofessional zelf misschien wel andere keuzes willen maken en oplossingen aandragen. Maar ik hoor regelmatig dat professionals zich afvragen: mag ik dat wel? Het systeem is leidend geworden ten koste van dat waar het werkelijk om draait: de zorg voor de patiënt of cliënt.

Sturen op professionals

Onze missie is ‘De zorg voor elkaar’. Wij pleiten ervoor om de leefwereld centraal te stellen. Het systeem zou dienend moeten zijn aan het primaire proces. Niet andersom. Als leidinggevende kun je een belangrijke stap zetten: in plaats van sturen op processen, protocollen en capaciteit adviseren wij te sturen op jouw professionals. Zorg dat je initiatief stimuleert en dat je ruimte geeft voor autonomie. Jouw professionals kunnen meer dan je soms denkt. Zorg dat ze voldoende vertrouwen in zichzelf krijgen door ze te steunen en vertrouwen uit te stralen. Hun persoonlijk leiderschap zal groeien en daarmee ook de kwaliteit van de zorg. En dat is waar het werkelijk om draait.

Dienend leiderschap

We noemen dat dienend leiderschap. En dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker niet in een context waarin constant verantwoording moet worden afgelegd. Maar je kunt het wel leren en het zal je veel opleveren.

Wil jij het anders doen en de beweging maken van sturen op processen naar sturen op mens? Van taakgericht naar resultaatgericht? Van controle naar vertrouwen? Van risico’s afdekken naar kansen zien en benutten? Neem dan contact op om samen te kijken wat we voor je kunnen betekenen. We begeleiden bij organisatie- en leiderschapsontwikkeling binnen de zorg. Je kunt me bereiken via mail: jennifer@foqus-advies.nl of bel me even op 06-14852469.

Dit artikel is geschreven door Jennifer Schuurman.