Ga naar de inhoud

Functiegericht werven

Zorgorganisaties zijn door fusies steeds groter geworden. Dat heeft allerlei voordelen, zoals kostenefficiëntie en een groter marktaandeel. Volumevoordeel dus en dat gaat voor veel processen op. Maar voor de bestaande wervingsstrategie kan het een nadeel zijn. Adviseur Gerrit Nauta legt hieronder uit wat dat nadeel is en welke werkwijze een beter resultaat oplevert.


Een woud aan vacatures

Als de oorspronkelijke wervingsstrategie (voor elke vacature werven) blijft bestaan, ontstaat er een woud aan vacatures met ál die locaties die binnen de fusie vallen. Wanneer die vacatures op hetzelfde moment openstaan en in veel gevallen een vergelijkbare inhoud hebben, is de keuze reuze! Soms staan er wel 40 vacatures op een werkenbijsite. Aan de sollicitant de schone taak om door de bomen het bos te zien.

 

Functie staat centraal in de werving 

Kan het anders? Gelukkig wel! Dat begint bij het loslaten van de vertrouwde werkwijze. Daarnaast zorgen dat er recruiters beschikbaar zijn om met de sollicitant (die niet op een locatie maar op een functie reageert) de zoektocht naar de best passende plek vorm te geven. Uitzendbureaus doen in feite hetzelfde. Als je het proces van werven en voorstellen voor een vacature inricht rondom de kandidaat, heb je alleen nog een ander accent in de werving nodig: niet de vacature, maar de functie moet daarin centraal staan. Functiegericht werven dus. Recruiters zorgen vervolgens voor de beste match tussen locatie, functie en persoon. Door op die manier te werken, is er voor zorginstellingen heel veel te winnen.

Snelheid en besparing 

Het grote voordeel van functiegerichte werving is dat het proactief is: organisaties weten op basis van het verleden hoeveel vacatures ingevuld moeten worden, alleen de exacte afdeling niet. Door potentiële kandidaten beschikbaar te hebben, ontstaat er snelheid in het proces. En die snelheid bespaart inzet van externen, overbelasting van eigen medewerkers, etc. Win/win dus!  

 

Komt bovenstaande je bekend voor en wil je eens van gedachten wisselen met ons? Neem dan contact met Arianne van Donkelaar, adviseur, op: 06 48437186 of via mail: arianne@foqus-advies.nl