Ga naar de inhoud

Hoe ga je als (zelfsturend) team met conflicten om?

Zelforganisatie of zelfsturing, het is een ontwikkeling die in veel organisaties speelt. Op het moment dat er sprake is van zelforganisatie ontbreken vaak de traditionele conflictmechanismen. Bij het traditionele conflictmechanisme werd het conflict vaak neergelegd bij de manager. Bij zelfsturing of zelforganisatie moet je als team zelf je conflicten oplossen. Hoe doe je dat nu op een goede en prettige manier? 

Brrr, een conflict! 

De meeste mensen houden niet van een conflict. Het woord conflict of ruzie brengt een negatieve lading met zich mee. Mensen ervaren het namelijk als een hoop gedoe en ongemak. Op zich is dat ook niet gek, want vaak zijn we druk met het verdedigen van onze eigen standpunten en meningen. Emoties laaien op en maken dat we met elkaar de strijd aangaan.  

Je begrijpt dat dit een groot effect heeft op de productiviteit van je team en dat mensen met minder plezier naar hun werk gaan. En dan hebben we het nog niet eens over de gevolgen voor de klant en eventuele andere afdelingen van de organisatie.  

Gevolgen en kosten 

Conflicten in een team kosten tijd, negatieve energie en geld. Veel geld. De kosten voor een arbeidsconflict zijn grofweg op te delen in directe kosten en gevolgkosten. Directe kosten zijn onder andere minder effectiviteit van de direct betrokken. Denk hierbij aan concentratieproblemen, ziekte, en extra overleg. De gevolgkosten voor een arbeidsconflict zijn tijdelijke en of definitieve vervanging van een medewerker en reputatiekosten.  

Naar de hoogte van de kosten bij een arbeidsconflict is veel onderzoek gedaan (onder andere Kostenmethodiek Daniel Dana). Grofweg kunnen we zeggen dat verzuimkosten en de exitkosten de grootste kostenpost zijn. Uit onderzoek komt naar voren dat een arbeidsconflict gemiddeld € 27.094,- kost. Alleen een zieke medewerker kost je algauw € 250,- per dag en dat kan nog verder oplopen. 

Naast de bovengenoemde gevolgen heb je natuurlijk ook nog te maken met de emotionele gevolgen. Voor de direct betrokkene, de collega’s en natuurlijk het thuisfront. Gevolgen, die minder goed te meten zijn, maar zeker niet onderschat mogen worden.   

Conflicten alleen maar narigheid? 

Hoe gek het misschien ook mag klinken, maar conflicten in een team kunnen ook iets moois te weeg brengen. Het spreekwoord zonder schuren geen glans is er volgens mij niet voor niks. Soms moet het in een mensenleven even schuren om tot andere inzichten te kunnen komen 

Conflicten ontstaan doordat er tegengestelde belangen zijn, andere waarden en normen en andere behoeften. Op het moment dat je het niet met elkaar over deze verschillen kan hebben, dan lopen de irritaties en emoties op en langzaamaan gaat het van kwaad tot erger.  

Door het met elkaar te hebben over de verschillen, ontdek je nieuwe mogelijkheden en krijg je inzicht in de ander. Nieuwe mogelijkheden en inzichten kunnen weer bijdragen aan groei en persoonlijke en teamontwikkelingen. 

Hoe doe je dat nou, conflicten in je team oplossen?

De kunst is om conflicten vroegtijdig te erkennen en te herkennen zodat je ze tijdig aan kan pakken. Conflicten ontdek je vaak als eerste zelf. Je gevoel vertelt jou dat er problemen zijn. Je schrikt van iets, je raakt verward, emotioneel of overstuur. Het is best mogelijk dat je op dat moment nog niet onder woorden kan brengen wat nu precies het probleem is. Het enige wat je op dat moment weet: dit voelt niet goed! 

Neem dit gevoel serieus. Luister naar je gevoel en zet even een pas op de plaats. Door een pas op de plaats te nemen ontstaat er bewustwordingEn bewustwording creëert mogelijkheden. 

Door te benoemen dat iets niet goed voelt, creëer je ruimte bij jezelf en bij de ander om er nog eens over na te denken. De opmerking: het voelt niet goed roept vaak ook geen weerstand op, hoogstens wat ongeduld of irritatie.  

Soms kun je precies benoemen wat maakt dat het niet goed voelt. Soms lukt dat (nog) niet. Benoem dat dan ook. En ga op zoek naar de redenen van je gevoel. Het feit dat iets niet goed voelt heeft vaak te maken met je waarden en normen, je belangen en/of je behoeften. Zodra je weet wat de reden is van je gevoel, dan kun je het bespreekbaar maken en ontstaat er wellicht ook meer ruimte voor mogelijkheden die meer bij jou passen.  

De oplossing om conflicten in het team op te lossen en te werken naar iets waardevols is eenvoudig: ga met elkaar in gesprek en luister. Luister naar de ander, naar jezelf en naar elkaar. Door open te staan voor je eigen emoties en die van de ander en al het andere dat speelt. Zo creëer je ruimte om met elkaar te experimenteren welke manieren wel passen om met de verschillen om te gaan.  

Aan de slag

Wil jij leren en ontdekken hoe je op een prettigere manier om kan gaan met conflicten? Durf jij te ervaren dat onenigheid kan bijdragen aan persoonlijke groei voor jou en je team? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 085-0027531 of info@foqus-advies.nl.    

Ingrid MiddelkoopDit artikel is geschreven door Ingrid Middelkoop. Zij is mediator, coach en vertrouwenspersoon. Ingrid is als zzp’er lid van het adviseursnetwerk van Foqus Advies.    

 

  • Bronnen: MKB servicedesk & CAOP