Ga naar de inhoud

Motiveren van medewerkers: hoe doe je dat?

Een aantal weken geleden liet ik jullie in dit artikel kennismaken met de essentie van een hoge medewerkersbetrokkenheid. Dit draagt namelijk bij aan gelukkige, betrokken en gemotiveerde medewerkers. Met als resultaat: verhoogde winst en productiviteit, een laag ziekteverzuim en een laag personeelsverloop. Resultaten die elke zorginstelling graag wil behalen, maar hoe bereik je dit precies? In dit artikel nemen we je mee hoe jij in de praktijk jouw medewerkers kunt motiveren!  

De soort motivatie die jij wilt aanwakkeren 

Zoals in het eerdere artikel aangegeven zijn er verschillende soorten motivatie, namelijk intrinsieke en extrinsieke motivatie. Uit onderzoek is gebleken dat intrinsieke motivatie een positief effect heeft op succes en op de lange termijn bijdraagt aan positieve bedrijfsresultaten. Om deze reden wil je de intrinsieke motivatie (‘doen’ wat goed is voor je eigen bestwil) van jouw medewerkers dus aanwakkeren. Als leidinggevende kun jij verschillende soorten leiderschapsstijlen of aansturingsmethoden aannemen, die het aanmoedigen van intrinsieke motivatie omarmen. Belangrijk is dat je de drie psychologische basisnoden adopteert in je aansturing (Ryan & Deci, 2000).  

Pijler 1: Autonomie 

Een zeer contolerende houding van leidinggevenden, resulteert vaak in medewerkers die niet langer geloven in hun eigen vaardigheden en die weinig vrijheid ervaren. Dit doet afbreuk aan het welzijn en werkplezier van de medewerker. Het is dan ook geen verrassing dat medewerkers die autonomie ervaren, gelukkiger zijn in hun rol. Als leidinggevende creëer je autonomie door vertrouwen en loslaten.

Met deze vier tips kun jij gelijk aan de slag:  

 1. Werkmethode: laat medewerkers zelf beslissen hoe ze hun resultaten gaan behalen
 2. Bewegingsvrijheid: stimuleer medewerkers om zelf hun werkomgeving te bepalen 
 3. Verantwoordelijkheid: geef medewerkers het vertrouwen en zet ze in hun kracht 
 4. Werkcriteria: laat medewerkers meedenken over werkdoelen en evaluatiecriteria 

Pijler 2: Verbondenheid

Onder verbondenheid verstaan we het ervaren van saamhorigheid met anderen en het gevoel van gemeenschap. Ook verbondenheid is een basisnood, want gebrek aan verbondenheid op de werkvloer kan leiden tot eenzaamheid en mentale problemen bij medewerkers. Het creëren van verbondenheid is een team-effort waarbij de leidinggevende de taak heeft om dit te faciliteren en te coördineren.

Geen makkelijk taak, daarom geven wij je drie tips:  

 1. Veiligheid: creëer met steun, openheid en betrokkenheid een veilige werkomgeving  
 2. Respect: laat medewerkers in hun waarde door vertrouwen en autonomie 
 3. Doel: formuleer met elkaar een gemeenschappelijk doel om naartoe te werken (dit werkt verbindend) 

Pijler 3: Competenties

Tot slot is het belangrijk om de competenties van medewerkers te (h)erkennen. Medewerkers die zich competent voelen in wat zij doen, worden intrinsiek gemotiveerd. Als leidinggevende kun je het gevoel van competentie onder medewerkers vergroten door vertrouwen uit te stralen en een gepaste uitdaging te bieden. Ook door het faciliteren van structuur en begeleiding wordt het gevoel van competentie gestimuleerd.

Het bieden van structuur en begeleiding kan op vier manieren: 

 1. Duidelijkheid: wees duidelijk in wat je verwachtingen van je medewerkers zijn 
 2. Sturing: geef ondersteuning en begeleiding waar nodig, maar ga uit van autonomie 
 3. Aanmoediging: spreek van tijd tot tijd waardering en vertrouwen uit aan medewerkers 
 4. Positieve feedback: geef constructieve feedback over het handelen van medewerkers

De keerzijde van bewegingsvrijheid 

Bewegingsvrijheid is een goede manier voor het vergroten van persoonlijke autonomie. Deze bewegingsvrijheid heeft echter ook een keerzijde. Wanneer medewerkers veel virtueel en op afstand werken, is het mogelijk dat het gevoel van vervreemding en isolatie ontstaat. Daarom adviseren wij leidinggevenden regelmatig face-to-face momenten te organiseren. 

Wil jij hier eens over van gedachten wisselen? Ik ben te bereiken via arianne@foqus-advies.nl of telefonisch: 06 48 43 71 86.

Dit artikel is geschreven door adviseur Arianne van Donkelaar