Ga naar de inhoud

Nu in vier stappen naar extra personeel in de zorg

Geen andere sector dan de zorg staat op dit moment zo nadrukkelijk in de schijnwerpers. Door het coronavirus wordt er veel van zorgorganisaties gevraagd, in de eerste plaats van ziekenhuizen. Op basis van verschillende scenario’s lijkt de druk op de zorg de komende weken verder toe te nemen.

Behalve ziekenhuizen, zien we ook dat de uitdagingen toenemen in de jeugdzorg, GGZ, gehandicaptenzorg en verpleeg- en verzorgingstehuizen. Verschillende brancheorganisaties kwamen al met berichten hierover*.

Initiatieven voor extra mensen

Op dit moment ontstaan allerlei regionale en landelijke initiatieven om extra mensen te werven voor de zorg. Het platform https://www.extrahandenvoordezorg.nl/ wordt op landelijk niveau gesteund door grote belangenorganisaties. Ook het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport participeert in dit initiatief. Netwerkorganisatie RegioPlus coördineert de aangemelde vraag en matcht deze met mensen die zich aanbieden.

Vier stappen voor benutten nog meer capaciteit

Vanuit de werkpraktijk van Foqus Advies zien we dat er bij zorgorganisaties ook nog andere capaciteit benut kan worden.

Stap 1: Organisatie
Optimaliseer de planning in het eigen zorgteam, onderzoek ook of er capaciteit beschikbaar is in andere teams of onderdelen van de organisatie en mobiliseer deze workforce.

Stap 2: Activeer netwerken
Activeer lokale netwerken. Organisaties als Rode Kruis, Leger des Heils en Stichting Present organiseren op veel plekken extra hulp. Zie bijvoorbeeld: https://stichtingpresent.nl/zwolle/presentintijdenvancorona/ Vraag om extra inzet van vrijwilligers die al actief zijn in de organisatie. Benader (oud) stagiaires om taken uit te voeren.

Stap 3: Vacatureplaatsing
Plaats een corona-flexvacature op je eigen wervingssite. Een voorbeeld als inspiratie, Zorggroep Charim: https://werkenbijcharim.nl/hulp-tijdens-de-coronacrisis.

 

Stap 4: Aansluiting zoeken
Aanmelden bij landelijke initiatieven als https://www.extrahandenvoordezorg.nl/. RegioPlus is een grote netwerkorganisatie die uiteraard nog in opstart is voor dit project. Meldt zeker aan, maar schakel ondertussen ook op andere niveaus.

Rust en kalmte bewaren

In de maatschappij zien we veel betrokkenheid bij de zorg. Veel mensen willen bijdragen om extra handen te bieden. Dat is fantastisch nieuws. Dit blijft wel vragen om goede coördinatie, rust en kalmte. Mensen in de zorg zijn namelijk vakmensen en veel taken zijn niet zomaar ongekwalificeerd uit te voeren. Met behulp van jobcarving (splitsen van taken uit een functie) kunnen alsnog werkzaamheden worden verdeeld. Laten echte zorgprofessionals vooral met gespecialiseerde zorg bezig kunnen zijn.

Veel succes de komende tijd, samen zorgen we dat de teams op orde blijven!

Meer informatie

Neem contact op met Ferdinand Vroon of stuur een e-mail.


*Berichten vanuit de brancheorganisaties in de zorg:

Actiz: https://www.actiz.nl/nieuws/kwetsbare-medewerkers-en-dan
VGN: https://www.vgn.nl/blog/coronacrisis-treft-ook-de-gehandicaptenzorg-zwaar
GGZ: https://www.ggznederland.nl/actueel/advies-voor-zorgverleners-buiten-het-ziekenhuis–inzet-zorgmedewerkers-tijdens-uitbraak-nieuw-coronavirus

 

 

Wil je meer informatie?

Ferdinand Oprichter