Ga naar de inhoud

Wat als de samenwerking in een team niet lekker loopt?

Een team is volgens de Van Dale “een groep samenwerkende personen”. Teams zijn de kleinste organisatorische samenwerkingseenheden van een organisatie. Maar hoe klein ze als onderdeel ook zijn, als de samenwerking niet loopt kan dat grote gevolgen hebben.

Om een taak te doen moet er samengewerkt worden. Op z’n minst met de directe teamleden, maar vaak ook met anderen in de organisatie. Dat een samenwerking goed verloopt, is geen vanzelfsprekendheid. Er kunnen tal van redenen zijn waarom de samenwerking niet optimaal is. Bijvoorbeeld omdat het doel niet duidelijk is, afspraken niet (goed) zijn vastgelegd of niet worden nagekomen. De kern daarvan kan zowel binnen het team liggen als op organisatieniveau.

Inzicht in de knelpunten

Foqus Advies helpt organisaties de oorzaak te achterhalen via de teamscan: een interactieve manier om met teams in gesprek te gaan over knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen. Om daarna met elkaar op pad te gaan en stap voor stap verbeteringen aan te brengen.

Kenmerken van teams 

Zwakke teams zijn te herkennen aan een aantal dingen:

  • Ze delen het liefst zoveel mogelijk dezelfde mening om andere of nieuwe inzichten buiten de deur te houden.
  • Ze spreken af dat iedereen verantwoordelijk is maar leden verwachten onderling dat een ander de verantwoordelijkheid wel op zich neemt.
  • De groepsnorm is belangrijker dan individuele kwaliteit of zelfs het resultaat voor de cliënt.
  • Er is een “wij tegen zij-gevoel”: we zijn geen onderdeel van een groter geheel maar fungeren zelfstandig en hebben last van andere onderdelen van de organisatie.

Excellente teams blinken uit in:

  • Resultaatgerichtheid en wendbaarheid: het doel is duidelijk benoemd en de weg naar het doel is door ieder lid vrij in te vullen waardoor er ruimte is voor vakmanschap en het inzetten van talenten.
  • Het bieden van ruimte voor andere opvattingen vanuit de gedachte dat daar wellicht een mooie oplossing voor het probleem te vinden is.
  • Vertrouwen in elkaars kunde en specifieke vaardigheden.
  • Tijd en ruimte voor reflectie.
  • Plezier in het (samen)werken.

Bewustwording 

De weg van zwak naar excellent kent diverse uitdagingen. Het is een weg met vallen en opstaan, vertrouwen in elkaar laten groeien, doel bepalen en vastleggen, visie delen, afspraken maken en weer los durven laten. En het begint met die eerste stap:  bewust worden waar het team nu staat.

Meer informatie over de teamscan en de mogelijkheden? Neem gerust contact op met Ingrid Middelkoop, adviseur organisatieontwikkeling (06 14 80 86 33) of Ferdinand Vroon, senior adviseur/eigenaar Foqus Advies (06 18957320) of mail ons via: info@foqus-advies.nl