Ga naar de inhoud

‘Waarderend communiceren’: een andere insteek voor gesprekken met medewerkers

Het traditionele functioneringsgesprek is de laatste jaren bij steeds meer bedrijven onderwerp van gesprek. Is het nog wel van deze tijd en passend om pas aan het eind van het jaar met medewerkers naar hun functioneren te kijken? De Efteling kwam er al eens mee in het nieuws toen een directielid in een podcast vertelde dat ze het functioneringsgesprek afgeschaft hadden en als uitgangspunt hanteren dat iedere medewerker functioneert.

Een wijziging die al voor corona was ingevoerd, maar belangrijker werd tijdens de pandemie doordat het park diverse keren moest sluiten. Hoe houd je medewerkers aan boord als de omstandigheden (steeds) veranderen? De Efteling geeft medewerkers de kans om zelf hun doelen en valkuilen te omschrijven en ze in de vorm van een ‘digitaal kompas’ twee keer per jaar in een persoonlijke ontwikkelsessie te bespreken. (Bron: RTL Nieuws: ‘Veroordelingsgesprek:’ Linkedin gaat los op ‘ouderwets’ functioneringsgesprek)

Gelijkwaardigheid in gesprekken

Het functioneringsgesprek is een bekend voorbeeld van hoe organisaties met medewerkers in gesprek gaan. Als inderdaad pas aan het eind van een jaar wordt besproken of je wel of niet functioneert, dan is het begrijpelijk dat medewerkers het als ‘veroordelingsgesprek’ ervaren en lijkt de gelijkwaardigheid daarnaast te ontbreken. Het is het belangrijk om – los van de vorm – te kijken naar het bredere plaatje: Hoe pak jij als leidinggevende gedurende het hele jaar jouw overleg met medewerkers aan?

Als adviseur zien en horen wij vaak negativiteit rondom dit soort gesprekken. Of dat nou tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek is, of wanneer er tussendoor een reden is om in gesprek te gaan. Veel van deze gesprekken gaan uiteindelijk over wat er beter kan, of worden pas gevoerd als er een (negatieve) aanleiding is. Stel dat je dat eens omdraait: wat zou er gebeuren als je ervoor zorgt dat je jouw medewerkers diverse momenten per jaar (persoonlijk) spreekt en eerst kijkt naar wat er goed gaat en waar een medewerker energie van krijgt. Wij noemen dit ‘waarderend communiceren’ en hanteren dit als adviseur als uitgangspunt in onze aanpak. Maar hoe doe je dat? 

Kijken naar wat goed gaat: waarderend communiceren

Het is bewezen dat mensen geneigd zijn vooral te onthouden wat er minder goed is gegaan. En het ligt dus ook voor de hand om in een gesprek meteen te kijken naar het probleem dat er ligt. Waarderend communiceren is een heel andere benadering. Het geeft je als leidinggevende de mogelijkheid om te ontdekken wat er goed gaat en hiervoor je waardering uit te spreken. Door je waardering uit te spreken creëer je draagvlak bij de medewerker en zorg je ervoor dat jullie gesprekspartners zijn (van monoloog naar dialoog). Daarnaast ontdek je waar het de andere persoon écht om gaat. Je haalt het beste uit de medewerker en zorgt ervoor dat er minder weerstand ontstaat. Je gesprekspartner voelt zich gehoord en gezien. Met als resultaat dat er meer betrokkenheid en creativiteit ontstaat. Met waarderend communiceren creëer je beweging! 

Hoe communiceer je waarderend:

  • Is er sprake van een probleem, formuleer het dan naar een positieve zin: ‘de sfeer is niet goed in het team’ wordt dan ‘hoe kunnen we respectvol met elkaar omgaan’.  
  • Kijk in het gesprek naar de positieve aspecten. Wat gaat er wel goed? Wat zijn succesverhalen? Waar gaat je medewerker van ‘aan’?  
  • Schets een positief beeld van de toekomst en laat zien welke kansen er liggen.  
  • Sluit concreet af door dit positieve beeld te vertalen naar acties en vervolgens resultaten.   

De kracht van herhaling

Waarderend communiceren heb je niet zomaar onder de knie. Blijf jezelf constant trainen om een positieve vraagstelling in te zetten. Het helpt om de medewerker gesprekspartner te maken en eigenaarschap te laten voelen bij het behalen van doelstellingen.    

Ben jij binnen jouw organisatie veel in gesprek met medewerkers en wil je meer weten over waarderend communiceren? Ik denk graag met je mee en ben bereikbaar op: 06-43287647 of per mail: laurentien@foqus-advies.nl

Dit artikel is geschreven door Laurentien Korteweg, adviseur