Ga naar de inhoud

NEN7510

Patiënt en medewerkersgegevens
veilig en beschikbaar houden

Gezondheidsinformatie is per definitie vertrouwelijk, maar staat niet meer in fysieke mappen achter slot en grendel. Toegang is tegenwoordig onafhankelijk van locatie. Digitalisering en innovatie heeft al veel opgeleverd, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. Hoe zit het met de veiligheid en beschikbaarheid van informatie en hoe zorg je voor een correcte manier van gegevensuitwisseling in de keten van zorgaanbieders? NEN7510 biedt uitkomst!

Kennissessie informatiebeveiliging

Om ervoor te zorgen dat niet iedereen het wiel zelf hoeft uit te vinden, organiseren wij op 6 maart 2024 in Amersfoort voor HR-managers van zorginstellingen een kennissessie informatiebeveiliging. Je krijgt inzicht in:

  • Hoe het HR-systeem gebruikt kan worden om te voldoen aan de NEN7510 norm
  • De veranderingen die je afdeling/team kan verwachten
  • Hoe je kosten kan besparen
  • Hoe een goede inrichting helpt met het verlagen van de werk en regeldruk

Benieuwd hoe je dit voor jouw organisatie kan toepassen? Schrijf je dan in middels onderstaand formulier.

NEN7510 is norm

NEN7510 is dé norm voor informatiebeveiliging in de gezondheidszorg. Voor ziekenhuizen is het vanaf 2024 verplicht om te voldoen aan deze normering, maar certificering is niet noodzakelijk. Er komt veel bij kijken om je organisatie hiervoor klaar te maken, zoals; nulmeting, risicoanalyse, herinrichting managementsysteem, beleid, wijzigen processen en het veranderen van gedrag van medewerkers. Het gedrag van mensen blijkt de zwakste schakel in de keten van informatiebeveiliging. Wanneer je de manier van denken van collega’s weet te veranderen, kun je ook het gedrag veranderen. Op deze manier stimuleer je informatieveilig gedrag. Dan gaat het niet meer over voldoen aan wet- en regelgeving. Het gaat over een informatieveilige organisatie.

Voordelen NEN7510

  • Je toont aan dat je vertrouwelijk omgaat met gevoelige informatie
  • Aanjager om ook administratieve processen te automatiseren
  • Creëren van een continu verbeterproces

Meer weten hoe je deze voordelen kan benutten?

Hoe helpt Foqus Advies bij NEN7510 vraagstukken

Analyse, advies en implementatie

Advies bij het opstarten van een NEN7510 traject

NEN7510 informatiebeveiliging

Praktische oplossingen die binnen de normering vallen

consultancy en advies voor zorgorganisaties intrinsiek gemotiveerd

Borgen van nieuwe processen bij gebruikers

Adviseur Joris over NEN7510

“Wat ik regelmatig mis is het creëren van bewustwording bij collega’s die met patiëntgegevens werken. Hoe gaan zij om met privacygevoelige informatie? Waarom doen ze wat ze doen? Weten zij waarom informatieveiligheid zo belangrijk is, zijn zij zich hier bovendien voldoende van bewust of doen ze gewoon wat het systeem vraagt en het proces zegt? Bewustwording op informatieveilig werken onder medewerkers verdient meer aandacht en prioriteit. De inrichting van een managementsysteem en de stappen in een proces zijn daaraan ondersteunend.”

NEN7510 informatiebeveiliging