Ga naar de inhoud

Instroom Schakenbosch

Werving van jeugdzorgwerkers op Facebook, Instagram en Google Adwords.

Aanleiding

Binnen gesloten jeugdzorgplus instelling Schakenbosch Jeugdzorg liep de werving van personeel, waaronder de jeugdzorgwerkers, via moederorganisatie Ipse de Bruggen. Vanuit Schakenbosch was er echter behoefte aan meer grip op het werving- en selectieproces en de opzet van een wervingscampagne op social media.

Onze aanpak

Allereerst hebben we samen met de organisatie strategische doelen bepaald. Wanneer zou de organisatie tevreden zijn? We kwamen tot de conclusie dat er plek was voor 24 nieuwe jeugdzorgwerkers en een aantal therapeuten en behandelcoördinatoren.

Voordat we van start zijn gegaan met de arbeidsmarktcommunicatie hebben we persona’s opgesteld. Hierdoor ontstond er meer inzicht in de doelgroep. Samen met de HR-manager, communicatie en de jeugdzorgwerkers zelf zijn de profielen in kaart gebracht. Daarna heeft een communicatiebureau op basis van alle input een werkenbijsite gebouwd (www.werkenbijschakenbosch.nl) en hebben we processen opgezet en gestroomlijnd voor een optimale candidate experience.

Uiteindelijk hebben we samen met onze online marketingpartner gezorgd voor de opzet van een doorlopende wervingscampagne op Facebook, Instagram en Google Adwords.

Het resultaat

Het resultaat is een doorlopende online campagne op social media voor de vacature van jeugdzorgwerker waar ongeveer 40 á 50 reacties per maand op komen (ter vergelijking: de totale organisatie telt ongeveer 200 fte). Deze reacties worden allemaal in een gestroomlijnd proces behandeld en sollicitanten krijgen persoonlijk bericht van de organisatie. Dit resulteert in de aanname van gemiddeld twee kandidaten per maand voor de vacature van jeugdzorgwerker. De campagne wordt constant gemonitord en bijgestuurd, waardoor het resultaat blijft toenemen. In het eerste kwartaal van 2019 steeg het aantal hires naar drie per maand.

Wil je meer informatie?

Ferdinand Oprichter
Wij ontzorgen je graag

Wil je meer informatie?

Ferdinand Oprichter