Ga naar de inhoud
behoud medewerkers

Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg

TAZ, meer dan een goed werving- en selectieproces

Met enkel de focus op het verbeteren van werving – zonder een visie op toenemende tekorten – lossen we de langere termijn uitdagingen van krapte op de arbeidsmarkt niet op. Het is nodig om met een bredere blik naar die arbeidsmarkt te kijken..
En dat is precies waar het landelijke programma TAZ over gaat.

Weer een programma of project erbij? Er loopt al zoveel!
Ons antwoord hierop is ja en nee. Want ja, landelijk gezien is het een eigenstandig programma waar ook een eigen financieringsstroom voor opgezet zal worden in 2024. Dit geeft des te meer de urgentie aan van het vraagstuk ‘arbeidsmarkt zorg’. Tegelijkertijd geloven wij bij Foqus Advies dat het niet hoeft te leiden tot geheel nieuw projecten in zorgorganisaties. Wij zien het meer als een sjabloon die je over huidige projecten en jaarplannen heen legt. Met een kleine koerswijziging kun je met bestaande plannen en projecten veel bijdragen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

TAZ richt zich op de volgende progammalijnen

consultancy en advies zorgorganisaties persoonlijke aanpak

Ruimte voor innovatieve werkvormen

behoud medewerkers

Ruimte voor behoud van medewerkers

consultancy en advies voor zorgorganisaties intrinsiek gemotiveerd

Ruimte voor leren en ontwikkelen

Zes hefboomonderwerpen

Brancheorganisaties en werkgeversverenigingen werken samen aan het wegnemen van knelpunten en drempels. Dit doen zij aan de hand van 6 hefboomonderwerpen die als kerngroepen onder het programma hangen.

  1. Herstel van balans tussen vast en flexibel personeel
  2. Regionaal werkgeverschap
  3. Begeleiding van stagiaires en nieuwe medewerkers
  4. Sociale en technologische innovatie
  5. Voorwaarden leven lang ontwikkelen (LLO)
  6. Regeldrukvermindering

Adviseur Bertine over TAZ

De zorgvraag stijgt harder dan de economie en beroepsbevolking kunnen bijbenen.

Waar we nu al merken dat het moeilijk is om de huidige vacatureruimte te vervullen, is het ondenkbaar dat het ons lukt om richting de toekomst een groter aantal arbeidsplekken in te vullen. We moeten het werk zo organiseren dat we aan de groeiende zorgvraag kunnen voldoen zonder dat er heel veel meer extra werknemers nodig zijn. Op vernieuwende manieren waarbij nog steeds goede, persoonlijke zorg, begeleiding en ondersteuning geboden kan worden.

 

“Zorg dat innovatie gericht is op arbeidsbesparing, dan lever je een hele mooie bijdrage aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt”