Ga naar de inhoud
behoud medewerkers

Teamcoaching zorg

Teamcoaching voor zorgorganisaties

Bij Foqus Advies werken wij vanuit onze visie de zorg voor elkaar. Zorgprofessionals zorgen met volle overgave voor hun patiënten. Hun valkuil is dat ze daarbij regelmatig vergeten om voor zichzelf te zorgen. Het is onze missie om zorg te dragen voor deze hardwerkende zorgverleners, zodat zij hun werk goed en met plezier kunnen blijven doen. Uit onderzoek blijkt dat het behouden van goed zorgpersoneel staat of valt bij het investeren in persoonlijke en professionele ontwikkeling en het verstevigen van de onderlinge samenwerking.

Wil jij met teamcoaching de juiste aandacht geven aan je medewerkers?


Doe de gratis scan
Doe de gratis scan

 

Adviseur Elianne over teamcoaching

“Het beste team is er één waarvan de leden bereid zijn persoonlijk risico te nemen, conflicten aan te pakken en moeilijke gesprekken te voeren.”

Ellianne over team coaching

De teamcoach

Het doel van teamcoaching is het beïnvloeden van de interactie in teams, zodanig dat het team als geheel beter gaat functioneren. De teamcoach kan de verschillende mate van taakvolwassenheid van teams signaleren, benoemen en vergroten. Middels coaching op de werkvloer en tijdens teamsessies werkt de teamcoach aan het gewenste resultaat.

De teamcoach leert het team om:

  • Gezamenlijk doelen te formuleren, afspraken te maken rondom rollen en taken en daar ook naar te handelen
  • Gezamenlijk eigenaarschap te nemen over de vier communicatie niveaus te weten: inhoud, procedure, interactie en gevoelens
  • Gezamenlijk eigenaarschap te nemen over interne interactie en relaties buiten het team in relatie met gezamenlijke doelstelling
  • Perspectiefwisseling toe te passen om de relaties in het team en haar werkcontext te doen optimaliseren
  • Eigen resultaten (productevaluatie) en handelen (procesevaluatie) te evalueren in relatie met de organisatiedoelen
  • Gezamenlijk eigenaarschap te nemen over beroepsmatig handelen en ook ten aanzien van de ontwikkeling van het eigen leervermogen
  • Leert reflecteren over gezamenlijk handelen

Kan jouw team een teamcoach gebruiken?

Drie niveaus van begeleiding

Ervaring leert dat een organisatie vaak start met teamcoaching en/of een individueel coachtraject om vervolgens tot organisatiebegeleiding te komen. Wanneer het vraagstuk op meerdere niveaus in de organisatie speelt, kan de probleembenadering beter integraal aangepakt worden. Binnen de bredere maatschappelijke- en economische ontwikkelingen richt de aandacht van de organisatiebegeleider zich op afstemming tussen de context, organisatie en het leefklimaat van de organisatie rekening houdend met de interne dan wel externe belanghebbenden. Hierbij gaat het om het faciliteren van collectieve betekenisgeving, collectief leren en veranderen, in relatie tot visie, missie en strategie van de organisatie als geheel.

  • Organisatiebegeleiding en advies
  • Teamcoaching
  • Individuele coaching

Wil je dit ook integraal aanpakken?


Neem contact op
Neem contact op

Op drie niveaus helpt Foqus Advies met het behouden van medewerkers

Analyse, advies en implementatie

Organisatie-begeleiding en advies

NEN7510 informatiebeveiliging

Teamcoaching

consultancy en advies voor zorgorganisaties intrinsiek gemotiveerd

Individuele coaching