Ga naar de inhoud

HR trends in 2023: Behoud

Een aantal weken geleden, heb ik jullie in dit artikel meegenomen in een aantal recruitmenttrends, waarin we aandacht hebben geschonken aan o.a. het belang van flexibel werken en het standaardiseren van recruitmentprocessen. Wij zien recruitment als de eerste stap van de employee journey. In dit artikel nemen we je mee in de middenmoot van de employee journey: het binden en ontwikkelen van medewerkers.

Regelmatig zien we dat de voordeur bij de opdrachtgever wagenwijd openstaat om passende medewerkers te werven. Vacature na vacature wordt uitgezet, recruiters worden aangenomen, campagnes worden opgetuigd en meeloopdagen worden geïnitieerd. Onmisbare activiteiten wanneer het gaat om werving. We zien echter vaak dat de achterdeur tegelijk met de voordeur openstaat, waardoor het begint te tochten. Ofwel, medewerkers stromen uit. Medewerkers willen we niet kwijt, dat zijn tenslotte ambassadeurs van je organisatie! Daarom is behoud van personeel net zo belangrijk als werving. Graag nemen we jou mee in een aantal trends op het gebied van behoud:

1. Luisteren

Allereerst is het belangrijk om te luisteren naar medewerkers. Wees geïnteresseerd en stel hen vragen als: Hoe gaat het met je? Wat spreekt je aan in onze organisatie? Wat maakt je baan leuk? Wat gaat er goed? En wat kan er misschien beter? Wat is de reden dat je bij ons weggaat? Dit lijkt vanzelfsprekend, toch zien we bij veel organisaties dat deze vragen niet of te weinig gesteld worden aan medewerkers. Een gemiste kans want de behoefte van de medewerker niet in kaart hebben heeft als gevolg dat zij in stilte vertrekken naar een andere werkgever. Juist door te luisteren naar medewerkers en regelmatig interesse te tonen, haal jij waardevolle informatie op. Deze informatie kan vervolgens verwerkt worden in bijvoorbeeld een HR-beleid.

Tip: Zorg voor een geborgde gesprekcyclus met jouw medewerkers. Dit kan vanuit de leidinggevende of HR. Of voer een enquête uit onder de medewerkers, om hen (eventueel anoniem) te vragen naar behoeften en bevindingen. Laat zien dat je hebt geluisterd door de resultaten van deze enquête en veranderingen in beleid te delen. Zo voelen zij zich gehoord en gewaardeerd.

2. Persoonlijke ontwikkeling

In 2020 werkte 1 op de 6 mensen in de zorg (CBS, 2023). De sector zorg en welzijn is hiermee een van de grootste werkgevers in Nederland. Binnen deze grote groep heeft ieder mens een eigen toekomstperspectief, wensen en idealen die zij willen nastreven. Het is belangrijk om hier als organisatie inzicht in te hebben. Waar wil jouw medewerker in groeien en ontwikkelen? Wat kun jij aanbieden om dit mogelijk te maken? De verloren generatie (Generatie X) vinden hele andere dingen belangrijk in hun persoonlijke ontwikkeling dan bijvoorbeeld de Millenials (Generatie Y). Behoeften kunnen verschillen van een gezonde werk-privé balans, het versterken van sociale vaardigheden tot het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. Het achterhalen van behoeften, doe je door het gesprek aan te gaan met jouw medewerkers.

Tip: Verdiep je in de behoeften van medewerkers, door dit een vast onderdeel te maken in bila’s en/of functioneringsgespreken. Zo voelt een medewerker zich gehoord! Als er daadwerkelijk nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd voelen zij zich ook gewaardeerd.

3. Vitaliteit

In 2022 is het verzuimpercentage met 15% gestegen ten opzichte van 2021 (PGGM, 2022). Dit komt met name door een stijging in het kortdurend verzuim. Naast de griep-, corona- en RS-golven leidt een hoge werkdruk tot een hoger verzuim. De werkdruk loopt verder op door de stijging van het verzuim en de krapte op arbeidsmarkt. Een neerwaartse spiraal dus. Het is daarom zinvol om te achterhalen: waardoor medewerkers in het verzuim raken en hoe een leidinggevende dit kan voorkomen. Investeren op vitaliteit is een goed vertrekpunt! Is er een goede werk-privé balans? Hoe zit de medewerker in zijn/haar vel? Is de medewerker nog gemotiveerd? Onder vitaliteit valt ook zingeving: Ben ik nog met de juiste dingen bezig? En voeg ik waarde toe in mijn werk? Als leidinggevende heb je hier een belangrijke rol in en als werkgever is het belangrijk om vitaliteit hoog op de agenda te zetten.

Tip: Maak vitaliteit een vast onderwerp binnen de organisatie. Een geestelijk verzorger, vitaliteitsprogramma’s en een goed werkbaar rooster zijn hier allemaal onderdeel van.

Meer weten?

Hoe belangrijk is luisteren, persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit in jouw organisatie? De adviseurs van Foqus Advies denken graag met jou mee. Stuur mij, Joanne, een mail via joanne@foqus-advies.nl of bel via 06 11 13 14 64. We helpen je graag verder, dat is onze missie: de zorg voor elkaar!

Dit artikel is geschreven door Joanne Pennings-Mak, adviseur