Ga naar de inhoud

Hoe houd jij je medewerkers gemotiveerd?

Gebrek aan interesse, afspraken niet nakomen, de kantjes er vanaf lopen en te laat komen. Signalen waaruit blijkt dat er sprake is van een lage medewerkersbetrokkenheid. Het is een probleem waar veel managers mee te maken hebben. Er zijn boeken vol geschreven over de risico’s van ongemotiveerde medewerkers. Ook is de positieve invloed van gemotiveerd personeel bij velen bekend. Maar hoe doe je dat nou: je medewerkers gemotiveerd houden?

In mijn eindscriptie (die ik heb opgeleverd als afstudeeronderzoek voor de Master Management) heb ik onder andere gekeken naar aansturingsmethoden, projectsucces en motivatie. Op dat laatste onderwerp zoom ik graag verder in!  

Medewerkersbetrokkenheid

Om de mate van motivatie onder personeel aan te duiden, wordt er bedrijfsmatig vaak gebruik gemaakt van de term medewerkersbetrokkenheid. Medewerkersbetrokkenheid gaat over de mate waarin medewerkers gemotiveerd zijn voor en gepassioneerd zijn over hun werk en bereid zijn te investeren in het behalen van de organisatiedoelen. Naast motivatie staat onder andere de loyaliteit en het enthousiasme van het personeel centraal. Wanneer er gesproken wordt over medewerkersbetrokkenheid, gaat het over de eigen investering en emotionele/sterke band van een individu met de organisatie waarvoor hij werkt.  

De essentie van medewerkersbetrokkenheid

Hoger verloop, lagere productie, minder omzet, imagoschade en een onaangename werksfeer: allemaal gevolgen van een lage medewerkersbetrokkenheid. Het is daarom ook niet vreemd dat steeds meer organisaties het verhogen van de medewerkersbetrokkenheid opnemen in hun bedrijfsstrategie, omdat de impact op winst en productiviteit onmiskenbaar is. Het draagt daarnaast bij aan gelukkige medewerkers die betrokken, gemotiveerd en tevreden zijn met hun werkplek, met als resultaat een laag ziekteverzuim en een laag personeelsverloop. 

Motivatievormen

Motivatie is een onderdeel van de medewerkersbetrokkenheid die op zijn tijd, zoals benoemd, bijdraagt aan positieve bedrijfsresultaten. Motivatie en ‘gemotiveerd zijn’ betekent het streven naar een bepaald doel en gestimuleerd worden, waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten motivatie: intrinsieke- en extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie wordt gedefinieerd als ‘doen’ wat goed is voor eigen je bestwil. Het ultieme doel is om iets te doen voor je plezier en vanuit persoonlijke interesse, zonder druk of beloning. In tegenstelling tot extrinsieke motivatie, die tot stand komt door een externe stimulans zoals een economische beloning, reputatiefeedback of wederkerigheid (Reiss, 2012).

De basisnoden van motiveren

Motivatie bestaat uit drie psychologische basisnoden: autonomie, verbondenheid en competentie. Wanneer deze drie basisnoden in hoge mate aanwezig zijn, is er sprake van gemotiveerde medewerkers. Autonomie gaat om bewegingsvrijheid voor medewerkers en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Onder verbondenheid verstaan we het ervaren van saamhorigheid met anderen en het gevoel van gemeenschap. Competentie richt zich op effectief en doeltreffend werken om het gewenste resultaat te bereiken (Ryan & Deci, 2000). Als jij jouw medewerkers wilt motiveren, is het verstandig om te sturen op deze drie basisnoden.  

Het is ons doel om met dit artikel bewustwording te creëren op het vlak van medewerkersbetrokkenheid. In een volgend artikel zullen we toelichten wat er in de praktijk voor nodig is om medewerkersbetrokkenheid te vergroten. Wil je hier al eens over van gedachten wisselen? Ik ben te bereiken via arianne@foqus-advies.nl of telefonisch: 06 48 43 71 86.

Dit artikel is geschreven door adviseur Arianne van Donkelaar.