Ga naar de inhoud

Instroom Zinzia

Het opzetten van een recruitment afdeling binnen een ouderenzorginstelling

Aanleiding

Binnen ouderenzorginstelling Zinzia lag het gehele recruitmentproces onder HR Service. Van het plaatsen van de vacatures, het verwerken van kandidaten en het opstellen van arbeidsvoorwaarden tot de arbeidsmarktcommunicatie. Zinzia vond het belangrijk dat recruitment strategisch werd verankerd in de organisatie. Foqus Advies is daarom gevraagd om een recruitmentafdeling op te zetten en processen te ontwikkelen en te implementeren. Met als doel een sterke positionering van Zinzia op de arbeidsmarkt.

Onze aanpak

Vanuit Foqus Advies ging Ferdinand Vroon aan de slag. Hij deed dit aan de hand van het vijf componentenmodel van Foqus Advies om zo verandering in gang te zetten. De eerste stap was het opzetten van een ATS-systeem (Applicant Tracking System) en het koppelen daarvan aan de website. Vervolgens samen met de organisatie processen ontwikkelen en managers erbij betrekken via gesprekken. Daarnaast is er een werkenbijsite gemaakt, zijn er social media-campagnes opgesteld en wervingsvideo’s gemaakt. Ook is er gekeken naar het aantal fte en is het team uitgebreid. Het team is gezamenlijk ontwikkeld op basis van teamsessies waarin doelen en een jaarplan werden gesteld.

Het resultaat

Na ongeveer een jaar staat er een volwaardige afdeling recruitment bestaande uit drie recruiters. Processen zijn gestroomlijnd en ingebed. Er is nu goed inzicht in de kosten per aangenomen sollicitant (cost per hire) en er zijn doorlopend wervingscampagnes met als resultaat een constante instroom van de belangrijkste doelgroepen (verzorgenden IG). De managers weten recruitment te vinden en zien het als volwaardige afdeling.

Over Zinzia

Ieder mens wil ertoe doen en richting geven aan zijn leven. Dat geldt ook voor mensen die veel zorg nodig hebben. Vanwege dementie of complexe lichamelijke klachten, of een combinatie daarvan. Bij Zinzia kunnen mensen prettig wonen met zorg, in één van de vier verpleeghuizen in Wageningen, Renkum en Bemmel. Ook voor revalidatiezorg, specialistische zorg thuis en dagbehandeling kan men bij Zinzia terecht.

Er werken ongeveer 1.000 mensen bij Zinzia. De meesten in de primaire zorg, denk aan verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, woon- en zorgbegeleiders. Ook de stafmedewerkers vallen hieronder, zoals HR, financiën, facilitair en hospitality. Daarnaast is er nog het expertisecentrum waar ergotherapeuten, muziektherapeuten en artsen onder vallen. Verder worden er 500 vrijwilligers ingezet.

Wil je meer informatie?

Ferdinand Oprichter
Wij ontzorgen je graag

Wil je meer informatie?

Ferdinand Oprichter