OM JE EEN BEELD TE GEVEN.

Onze opdrachtgevers zijn zorginstellingen. Bijvoorbeeld Zinzia, de Ipse Brugge groep en Schakenbosch. Hieronder lees je meer over onze aanpak en het resultaat. Zo krijg je alvast een indruk wat we ook jouw organisatie kunnen bieden.

Koffie drinken?

Het opzetten van een recruitment afdeling binnen een ouderenzorginstelling

Aanleiding.Zinzia Zorggroep
Binnen ouderenzorginstelling Zinzia lag het gehele recruitmentproces onder HR Service. Van het plaatsen van de vacatures, het verwerken van kandidaten en het opstellen van arbeidsvoorwaarden tot de arbeidsmarktcommunicatie. Zinzia vond het belangrijk dat recruitment strategisch werd verankerd in de organisatie. Foqus Advies is daarom gevraagd om een recruitmentafdeling op te zetten en processen te ontwikkelen en te implementeren. Met als doel een sterke positionering van Zinzia op de arbeidsmarkt.

Onze aanpak.
Vanuit Foqus Advies ging Ferdinand Vroon aan de slag. Hij deed dit aan de hand van het vijf componentenmodel van Foqus Advies om zo verandering in gang te zetten. De eerste stap was het opzetten van een ATS-systeem (Applicant Tracking System) en het koppelen daarvan aan de website. Vervolgens samen met de organisatie processen ontwikkelen en managers erbij betrekken via gesprekken. Daarnaast is er een werkenbijsite gemaakt, zijn er social media-campagnes opgesteld en wervingsvideo’s gemaakt. Ook is er gekeken naar het aantal fte en is het team uitgebreid. Het team is gezamenlijk ontwikkeld op basis van teamsessies waarin doelen en een jaarplan werden gesteld.

Het resultaat.
Na ongeveer een jaar staat er een volwaardige afdeling recruitment bestaande uit drie recruiters. Processen zijn gestroomlijnd en ingebed. Er is nu goed inzicht in de kosten per aangenomen sollicitant (cost per hire) en er zijn doorlopend wervingscampagnes met als resultaat een constante instroom van de belangrijkste doelgroepen (verzorgenden IG). De managers weten recruitment te vinden en zien het als volwaardige afdeling.  


Over Zinzia.
Ieder mens wil ertoe doen en richting geven aan zijn leven. Dat geldt ook voor mensen die veel zorg nodig hebben. Vanwege dementie of complexe lichamelijke klachten, of een combinatie daarvan. Bij Zinzia kunnen mensen prettig wonen met zorg, in één van de vier verpleeghuizen in Wageningen, Renkum en Bemmel. Ook voor revalidatiezorg, specialistische zorg thuis en dagbehandeling kan men bij Zinzia terecht.

Er werken ongeveer 1.000 mensen bij Zinzia. De meesten in de primaire zorg, denk aan verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, woon- en zorgbegeleiders. Ook de stafmedewerkers vallen hieronder, zoals HR, financiën, facilitair en hospitality. Daarnaast is er nog het expertisecentrum waar ergotherapeuten, muziektherapeuten en artsen onder vallen. Verder worden er 500 vrijwilligers ingezet.

Werving van jeugdzorgwerkers op Facebook, Instagram en Google Adwords.

Aanleiding.
Binnen gesloten jeugdzorgplus instelling Schakenbosch Jeugdzorg liep de werving van personeel, waaronder de jeugdzorgwerkers, via moederorganisatie Ipse de Bruggen. Vanuit Schakenbosch was er echter behoefte aan meer grip op het werving- en selectieproces en de opzet van een wervingscampagne op social media.

Onze aanpak.
Allereerst hebben we samen met de organisatie strategische doelen bepaald. Wanneer zou de organisatie tevreden zijn? We kwamen tot de conclusie dat er plek was voor 24 nieuwe jeugdzorgwerkers en een aantal therapeuten en behandelcoördinatoren.

Voordat we van start zijn gegaan met de arbeidsmarktcommunicatie hebben we persona’s opgesteld. Hierdoor ontstond er meer inzicht in de doelgroep. Samen met de HR-manager, communicatie en de jeugdzorgwerkers zelf zijn de profielen in kaart gebracht. Daarna heeft een communicatiebureau op basis van alle input een werkenbijsite gebouwd (www.werkenbijschakenbosch.nl) en hebben we processen opgezet en gestroomlijnd voor een optimale candidate experience.

Uiteindelijk hebben we samen met onze online marketingpartner gezorgd voor de opzet van een doorlopende wervingscampagne op Facebook, Instagram en Google Adwords.

Het resultaat.
Het resultaat is een doorlopende online campagne op social media voor de vacature van jeugdzorgwerker waar ongeveer 40 á 50 reacties per maand op komen (ter vergelijking: de totale organisatie telt ongeveer 200 fte). Deze reacties worden allemaal in een gestroomlijnd proces behandeld en sollicitanten krijgen persoonlijk bericht van de organisatie. Dit resulteert in de aanname van gemiddeld twee kandidaten per maand voor de vacature van jeugdzorgwerker. De campagne wordt constant gemonitord en bijgestuurd, waardoor het resultaat blijft toenemen. In het eerste kwartaal van 2019 steeg het aantal hires naar drie per maand.

Implementatie applicant tracking system (ATS) binnen verstandelijk gehandicaptenzorginstelling

Aanleiding.
Zorginstelling Ipse de Bruggen wilde na lange tijd recruitment weer centraal in de organisatie beleggen. Een goed functionerend applicant tracking sytem (ATS) is hiervoor onmisbaar. Veel kandidaten die waren afgevallen voor een bepaalde functie werden niet voor andere passende functies benaderd waardoor talent buiten de boot viel. Tijd voor verandering dus.

Onze aanpak.
Vanuit Foqus Advies hebben we de vaste recruiter geholpen bij het opzetten, inrichten en verbeteren van de recruitmentprocessen binnen het ATS. Door veel te schakelen met de lijnmanagers, kandidaten én met het recruitmentprojectteam hebben we het systeem (OTYS) goed weten in te richten.

Het resultaat.
Het resultaat is een vrijwel volledig geautomatiseerd recruitmentproces dat kandidaten automatisch matcht aan de functie die bij ze past. Kandidaten worden automatisch gemaild met passende vacatures en kunnen met één druk op de knop solliciteren met hun bestaande profiel. Met meer dan 100 openstaande vacatures per maand heeft het vaste recruitmentteam weer tijd en ruimte om te focussen op wat echt belangrijk is: talent binden en boeien voor de organisatie, want dat is waar het om gaat!