Ga naar de inhoud

Post en pray – helaas is het nog steeds aan de orde van de dag…

Veel van onze opdrachtgevers in de zorg vragen ons een kijkje te nemen in de keuken die recruitment heet. Daar treffen we vrijwel altijd gedreven recruiters aan die zich uit de naad werken. Ze zijn druk met het plaatsen van alle vacatures op vaste kanalen (veelal vacaturesites), ofwel: post and pray. Maar de vraag is: werkt deze strategie ook voor de schaarse profielen die gezocht worden in de zorg? In dit artikel leggen we uit wat post and pray is en wat een alternatieve wervingsstrategie kan zijn.

Wat is post and pray eigenlijk?

Post en pray is het plaatsen van jouw vacatures op één of meer vacaturesites in de hoop dat er mensen solliciteren. Dit kan gaan om zogenaamde generieke jobboards, die gericht zijn op een grote doelgroep (zoals Indeed en Stepstones). Deze jobboards hebben doorgaans een groot bereik en trekken veel bezoekers, maar zijn door hun generieke karakter ook een verzamelbak van verschillende vacatures. Specialistische vacaturesites zijn gericht op een specifieke doelgroep (zoals medewerkers in de zorg) of nog specialistischer: een bepaald type arts (zoals cardiologen). Door het specialistische karakter trekken ze doorgaans veel minder bezoekers. Logisch want een metaalbewerker is niet geïnteresseerd in een banensite voor cardiologen en vice versa.

Waarom werkt post and pray niet voor grote aantallen schaarse doelgroepen? 

In de zorg zien we dat zo’n 80-85% van de openstaande vacatures gericht is op het primaire proces. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat er verzorgenden gezocht worden in de ouderenzorg of begeleiders in de gehandicaptenzorg. Volgens een rapport van Compagnon was in 2022 de vacaturedruk op VIG-ers (verzorgenden-IG) zeer hoog namelijk 9:1 [1]. Dat betekent dat er voor iedere verzorgende die een baan zoekt 9 (!) vacatures openstaan. Door die hoge druk met zoveel online vacatures, wordt de kans dus veel kleiner dat vacatures opvallen. Zeker als een organisatie zelf al zo’n 25 VIG-ers zoekt, zien mensen het verschil tussen de vacatures niet meer. Kortom: vacatures raken op jobboards vaak ‘ondergesneeuwd’ en zakken naar de achtergrond. Net als met Google zullen mensen alleen de bovenste resultaten bekijken. In de praktijk gaat er daardoor veel energie (en vaak ook geld) naar kanalen die relatief weinig opleveren. Zonde van alle tijd en geld dus! 

Hoe pak je de werving van grote maar schaarse doelgroepen dan wel aan?

Door het opzetten én uitrollen van een specialistische wervingsstrategie waarbij je constant bijstuurt op rendement en resultaten. Daarbij is het zinvol om in te zetten op een combi van inbound recruitment (kandidaten weten jouw organisatie te vinden), outbound (actief benaderen van kandidaten) en een meer passieve strategie zoals referral recruitment. Het is verstandig om goed in kaart te brengen hoe elk kanaal rendeert, door je funnel en return on investment door te meten in een ATS en Google Analytics. 

Is post and pray dan helemaal niet zinvol?

Post and pray kan wel degelijk een goede strategie zijn, wanneer je eenmalig een kandidaat zoekt voor een specifieke vacature, waar weinig tot gemiddelde vacaturedruk op staat, zoals bijvoorbeeld een inkoper voor een zorgorganisatie. Het kan dan zeker lonen om deze vacature op een algemene vacaturesite zoals Indeed uit te zetten én op minimaal twee specialistische jobboards voor inkopers (zoals procurementvacatures.nl).

Kun jij hulp gebruiken bij het opzetten van een goede wervingsstrategie. Of heb je een korte vraag waar je een keer telefonisch over van gedachten wilt wisselen? Laat het me weten. Ik ben bereikbaar op: 06-18957320 en via mail: ferdinand@foqus-advies.nl

[1] Bron: Zorgrapport 2021/2022 Arbeidsmarkt Zorg in cijfers. Succesvol werven en behouden in een markt van schaarste. Compagnon, 2022.